اندیشه توسعه نماینده رسمی و انحصاری شرکت HOMA در ایران میباشد.

شرکت اندیشه توسعه به عنوان نماینده انحصاری محصولات Homa  در ایران خدمات مشاوره فنی و فروش کلیه اقلام تولیدی این شرکت را برعهده دارد.
محصولات HOMA :
1-     CIRCUIT TECHNOLOGY
1.1        NF- AND MF- HIGH CURRENT CIRCUIT BREAKERS , AIR COOLED TO SWITCHING OFF LOAD
1.2        NF- AND MF-...

اندیشه توسعه نماینده رسمی و انحصاری شرکت HOMA در ایران میباشد.

شرکت اندیشه توسعه به عنوان نماینده انحصاری محصولات Homa  در ایران خدمات مشاوره فنی و فروش کلیه اقلام تولیدی این شرکت را برعهده دارد.
محصولات HOMA :
1-     CIRCUIT TECHNOLOGY
1.1        NF- AND MF- HIGH CURRENT CIRCUIT BREAKERS , AIR COOLED TO SWITCHING OFF LOAD
1.2        NF- AND MF- HIGH CURRENT CIRCUIT BREAKERS WATER COOLED , TO SWITCHING OFF LOAD
1.3        NF – AND MF- CONTACTORS FOR OFF – LOAD SWITCHING
1.4        DC – AND NF- CONTACTORS TO SWITCHING ON – LOAD
1.5        DIRECT CURRENT CONTACTORS WITH BRAKING CONTRACTS
1.6        CAPACITOR CONTACTORS FOR ON- LOAD SWITCHING
1.7        CAPACITOR CONTACTORS FOR ON- LOAD SWITCHING
1.8        NEGATIVE CONTACTORS FOR  SWITCHING ON – LOAD
1.9        NEGATIVE CONTACTORS FOR SWITCHING OFF LOAD
 
2-  HIGH CURRENT CABLES
2.1 WATER – COOLED HIGH CURRENT CABLES FOR EAF’S AND LF’S
2.2 AIR – AND WATER COOLED CURRENT CABLES
 
3-     CONNECTORS
3.1 FLEXIBLE CURRENT- LEADS
بیشتر

محصولات HOMA  

لیست مقایسه محصولات

انصراف