اندیشه توسعه نماینده رسمی و انحصاری شرکت BONETTI در ایران میباشد.

شرکت اندیشه توسعه به عنوان نماینده BONETTI در ایران طیف وسیعی از محصولات این برند را در کمترین زمان و با مناسب ترین قیمت عرضه می نماید.

محصولات  BONETTI :
1-LEVEL GAUGES
-Magnetic level gauges
-Glass level gauges
2-VALVES
-Gate valves
-Globe valves
-Check valves
-Triple offset but...

اندیشه توسعه نماینده رسمی و انحصاری شرکت BONETTI در ایران میباشد.

شرکت اندیشه توسعه به عنوان نماینده BONETTI در ایران طیف وسیعی از محصولات این برند را در کمترین زمان و با مناسب ترین قیمت عرضه می نماید.

محصولات  BONETTI :
1-LEVEL GAUGES
-Magnetic level gauges
-Glass level gauges
2-VALVES
-Gate valves
-Globe valves
-Check valves
-Triple offset butterfly valves
-Piston valves
بیشتر

محصولات BONETTI